НАЧАЛО ЗА КЛУБА НОВИНИ МЕДИИТЕ ЗА НАС СРЕЩИ ОТВОРЕНИ ВРАТИ FREMO ГАЛЕРИЯ ВИДЕО FORUM КОНТАКТИ

10 години клуб „Железопътен Моделизъм – България”!

Преди 10 години, на 03.10.2009 г., 19 ентусиасти, обединени от обща идея - хобито ж.п. моделизъм, се събират в София и провеждат учредително събрание, на което се създава сдружение "Клуб „Железопътен моделизъм – България”, приема се устав и се избират ръководни органи.

На 14.10.2009 г. Сдружението е регистрирано в СГС съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като юридическо лице, осъществяващо дейност в обществена полза.

На 13.11.2009 г.е наето Клубно помещение за осъществяване на дейността и целите на Сдружението.

На 25.03.2010 г. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието.

Сдружението се самоиздържа финансово от членски внос.

За тези десет години клубът израстна в своето духовно и творческоско развитие.

Равносметката е повече от положителна - стабилна членска маса, ново клубно помещение, трасета в мащаби Н0 1:87, ТТ 1:120, N 1:160 и Z 1:220, клубен сайт, ясна програма за развитие, наличие на много симпатизанти, медийни и международни изяви, много ентусиазъм и хъс за работа! Клубът е желан партньор за международни срещи, където се обменя опит с колеги от Европа.

И не на последно място: грейналите детски лица от първите контакти с нашето – Вашето хоби!

Да благодарим на нашите спонсори и симпатизанти през всичките тези 10 години.

Благодарим Ви приятели, че през тези 10 години бяхте до нас със своите напътствия и критики.

Честита 10 годишнина! Честит юбилей клуб „Железопътен моделизъм - България”!


Адрес: Централна ЖП Гара, София, бул.Княгина Мария-Луиза № 102
ъглова зала (запад) - до експозиционен парен локомотив серия 47

E-mail: club@railwaymodellingclub.com

Всичко за клубния живот до 2013 година
може да видите подробно на запазена архивна версия на стария сайт тук :-).
© 2019 RailwayPassion. Всички права запазени. Специални благодарности на екипа на Studio ITTI