НАЧАЛО ЗА КЛУБА НОВИНИ МЕДИИТЕ ЗА НАС СРЕЩИ ОТВОРЕНИ ВРАТИ FREMO DCC Модули Декодери Други ГАЛЕРИЯ ВИДЕО FORUM КОНТАКТИ

DCC управление по система "много единици" (consisting) - Част 1

Поради липса на достатъчно информация до момента във форума отварям тази тема в полза на всички интересуващи се. Ще се постарая да опиша максимално добре вариантите за съчленяване на повече от един локомотив в състав по система "много единици".

Има някой особенности с които трябва да се запознаем преди да продължим напред. Това включва модела и възможностите на цифровата централа, както и възможностите на самите декодери. Термина който ще използвам от тук за напред ще бъде консист (eng. consist), тъй като така се казва и е обозначен по този начин във всички цифрови централи, който го поддържат, но вие ако искате го разбирайте като "тандем", "група" или "много единици".

Част първа, що е то тандем и има ли то почва у нас.

До момента съществуват три основни режима за каране в тандем. Четвъртия е комбинация от други два и ще го разгледам накрая на статията. Всеки един от тези режими има значими разлики в логиката на управление на подвижния състав.

А. Стандартен/основен тандем (basic consisting) - това е най елементарния начин да съчленим два локомотива. Този метод е задължителен (или поне силно препоръчан) за двусекционни и трисекционни локомотиви, който имат задвижване във всяка една секция, но само в случайте когато всеки мотор има нужда от собствен декодер. Ако декодера е достатъчно мощен да захранва 2 мотора паралелно тогава това е частен случай и аз няма да го разглеждам тук. Въпреки че лично аз силно препоръчвам това да не се прави! Всички знаем че няма два еднакви мотора дори на един производител, който да работят напълно еднакво.
При избор на този режим не е необходим някакъв специален хардуер или декодери. Всяка централа може да управлява в този режим дори да не го пише в документацията. Естествено ако инвестираме в по-скъпи и добри декодери резултатите ще са още по-добри. В какво се състой това управление? Както казахме това е най елементарния начин и той се постига чрез програмиране на два или повече декодера с еднакъв адрес (ID). Много от вас биха казали че това не е нищо особенно, имало го е винаги. Да така е, но към настоящия момент това се казва "Basic consist". За единични локомотиви този метод не е много препоръчителен, но е напълно приложим.

+ предимства: Не изисква специална централа. Бързо, лесно и удобно за кратки проби при фино настройване на декодерите.
- недостатъци: Липса на достатъчно гъвкавост, всеки декодер трябва да бъде предварително настроен. При отделяне на локомотив от тандема той трябва да бъде препрограмиран отново. Функциите работят еднакво за всички локомотиви в групата, което води до усложняване ползването на функциите.

Б. Универсален тандем (universal consisting) - Това е осъвременен вариант на предния метод. Основната разлика тук е че централата трябва да поддържа този режим. Как работи това съчленяване? Тук всеки локомотив си има собствен адрес (ID) както нормално биха имали. В централата се добавя/дефинира нова "логическа" единица (логически локомотив) на който му се присвоява адрес (ID) от 1 до 127 (според стандартите на NMRA това са резервирани адреси за съчленени състави). Адреса (ID) на така създадения вече тандем трябва да бъде различно от реалните адреси на физическите локомотиви. Това се извършва върху главната релса респективно целия макет където са разположени локомотивите. Не се осъществява реално програмиране, тъй като цялата операция е логическа за централата. Добавянето в тандем става като всеки един локомотив се добави под адреса (ID) на тандема. Пример ако имаме три отделни локомотива с адреси 3, 5 и 8 ние дефинираме логически тандем с адрес 15 и под него добавяме адреси 3, 5 и 8. В този случай централата се ангажира изцяло с подаването на пакети до всички локомотиви участващи в тандема. Съчленяването по този метод е много лесно и изключително гъвкаво тъй като всичко става автоматично върху главната релса. Управлението по движението на тандема се извършва чрез който и да е адрес 3, 5, 8 или 15. Функциите на отделните локомотиви са достъпни само чрез индивидуалния адрес (ID) на съответния локомотив. Обикновенно се ползват свирките и звънците само на първия водещ локомотив. Двигателите на останалите се запускат по-отделно.

+ предимства: Бързо, лесно, изключително гъвкаво. Общо управление по движението, отделно управление на функциите.
- недостатъци: Оскъпяване. Изисква централата да поддържат тази функция. Предава паралелно данни до всички единици участващи в тандема. При карането на няколко тандема едновременно е възможно да се появи забавяне на командите особенно ако макета е голям и има лошо опроводяване или свръзки.

В. Съвременен/модерен тандем (advanced consisting) - Този метод е най новата разработка в цифровото управление. Предлага изключително висока гъвкавост като надгражда предните два метода и добавя още повече опции. Този метод е най модерен, но и в същото време може да се окаже доста труден за разбиране и объркващ. Тук вече вкарваме в играта по-скъпа централа както и скъпи декодери. Добавянето на локомотиви в тандема е аналогично както при предния метод. Дефинираме тандем който е тип "advanced" (<-- така излиза в менюто и изрично го указваме). Разликата тук е че при този метод централата изпраща един единствен пакет за всяка операция. Ключът към този вид съчленяване се намира в CV19 на декодерите. Чрез стойността записана там локомотивите знаят че се намират в тандем. По подразбиране стойността на CV19=0 което значи изключен (disabled). Всяка стойност различна от нула но не по-голяма от 127 отговаря на (ID) на тандема. Стойността остава запаметена в локомотива докато ние не я сменим. Самия адрес се съхранява в битове от 0 до 6 на CV-19, бит 7 има тежест от 128 и служи за обръщане на посоката на движение когато е в тандем. CV19 е още известно като вторичен адрес. Така нашите локомотиви имат два адреса едновременно. ВАЖНО! Има възможност ако локомотив бъде изкаран от тандема без да му се занули вторичния адрес, то той да не реагира на команди за движение чрез основния си адрес (било то къс или дълъг). Само функциите ще работят. Този ефект е нежелан и се проявава при някои декодери. По стандарт са предвидени още 4 CV-та, който са допълнителни, но не всеки производител ги ползва в техните декодери. Все пак ще ги опишем. CV21 и CV22 служат за активиране на функциите на локомотивите през адреса на тандема. CV21 отговаря за функции от F1 до F8, CV22 контролира светлините (FL) и F9 до F12 (бит 0 за предни светлини, бит 1 за задни и бит 2 до бит 5 за функции от F9 до F12.) CV23 и CV24 са аналогични на добре познатите ни CV3 и CV4 за контрол на ускорението и спирачния моментум. Това обаче са опционални CV-та и производителе не се задължават да ги ползват. Друга характерна особенност на модерния тандем е че можете да ползвате локомотивите си с друга система, тъй като информацията за тандема се пази в самите декодери на локомотивите. Просто извиквате адреса на тандема и всички локомотиви тръгват.

+ предимства: Висока гъвкавост, висока надежност, малък трафик от данни по DCC шината. Мобилност и междуплатформеност.
- недостатъци: Оскъпяване. Изисква централа която да поддържа този режим както и декодери поддържащи вторичен адрес и POM програмиране. *
Забележка: Декодери които поддържат CV19, но не поддържат POM режим трябва да бъдат отделно програмирани върху програмна релса.

Г. Смесен тандем (nesting consisting) - Това реално не представлява отделен режим. Състой се от комбинация на други тандеми. Пример, имаме два модерни тандема от по 2 и 3 локомотива съответно. Тандем 15 и тандем 16, обаче искаме да ги караме всичките 5 локомотива в един общ влак, но без да разваляме двата съществуващи тандема. Тук прилагаме следната схема. Дефинираме нов универсален тандем с адрес 17 като под него вкарваме адресите на двата модерни тандема 15 и 16.

Йерархията придобива следния вид:

UC 17
AC 15 16
2-3 7-8-9

+ предимства: само идиот би ползвал подобна конфигурация в опит да види дали централата му е дуракоустойчива.
- недостатъци: не са регистрирани такива от нормални хора.

Адрес: Централна ЖП Гара, София, бул.Княгина Мария-Луиза № 102
ъглова зала (запад) - до експозиционен парен локомотив серия 47

E-mail: club@railwaymodellingclub.com

Всичко за клубния живот до 2013 година
може да видите подробно на запазена архивна версия на стария сайт тук :-).
© 2019 RailwayPassion. Всички права запазени. Специални благодарности на екипа на Studio ITTI