НАЧАЛО ЗА КЛУБА Цели Устав Управление Правилник Документи Членство Учредители Членове История Членски Карти Спонсори НОВИНИ МЕДИИТЕ ЗА НАС СРЕЩИ ОТВОРЕНИ ВРАТИ FREMO СЪВЕТИ ГАЛЕРИЯ ВИДЕО FORUM НА ЖИВО КОНТАКТИ MEMBERS PAGE

ЗА КЛУБА

Още с откриването на сайта за железопътен моделизъм www.railwaypassion.com и форума към него, започват да се прокрадват идеи за създаване на Клуб, обединяващ интересите на любителите на железопътния моделизъм, без оглед на мащабите, в които колекционират. След двегодишен период на планиране, обмяна на идеи, уточняване и конструктивни спорове това се случва.

На 03.10.2009 г. в София се провежда учредително събрание на Сдружение „Клуб Железопътен моделизъм – България”, на което присъстват 19 учредители. Приема се Устав и се избират ръководни органи.

На 14.10.2009 г. Сдружението е регистрирано в СГС съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като юридическо лице, осъществяващо дейност в обществена полза.

На 13.11.2009 г.е наето Клубно помещение за осъществяване на дейността и целите на Сдружението.

На 25.03.2010 г. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието.

Сдружението се самоиздържа финансово от членски внос.

Трябва да благодарим на всички, които с времето си, труда си, уменията, знанията и съветите си, материалите и инструментите си подпомогнаха ремонта и работата по клубното помещение.

Честно е и да кажем, че голяма част от наличните литература, инструменти, мебели, уреди, помагала, подвижен състав, модули, аксесоари и материали за модулите и ландшафта нямаше да бъдат собственост на Сдружението без искрения акт на дарителство от страна на голяма част от клубните членове, както и на симпатизанти на Сдружението.

Благодарим Ви

© 2014 RailwayPassion. Всички права запазени. Special thanks to the cool guys of Studio ITTI
Адрес: ул. Кукуш 1, сграда Инкомс-Инструменти и механика АД ет. 3, зала A-409
E-mail: club@railwaymodellingclub.com

Всичко за клубния живот до 2013 година
може да видите подробно на запазена архивна версия на стария сайт тук :-).